За сдружението

Управителен съвет

Списък на управителен съвет

Сдружение на малките и средни превозвачи:

Лидия Богданова

тел.: 0898385024

Даниела Дойкова

тел.: 0887101212

Екатерина Христова

тел.: 0898757542