За сдружението

Нашата история

За нас

Сдружение на малките и средни превозвачи

Създадена в полза на всички колеги, които са готови да се обединят в една кауза. Сдружението е регистрирано на 13.02.2020г. с ЕИК 206017762. След като го регистрирахме, много бързо се събрахме и в момента официално сме 156 фирми от цяла България.Основната идея на Сдружението е взаимопомощ. Започнахме със задължителните застраховки. На този етап имаме преферен-циална цена от 3400лв. независимо дали е на вноски или еднократно. Отстъп-ка макар и по-малка ще имаме и на другите застраховки /ЧМР застраховка и финансова стабилност/. Всеки член може да ползва тази отстъпка. Куриерска-та фирма Европът ни предложи много добри условия за куриерската услу-га. Имаме споразумение и със Спиди за преференциални условия. Към днешна дата имаме договореност с ОМВ, BP и Ромпетрол за карти за гориво, като отс-тъпката се генерира от общото потребление на членовете на Сдружението. Имаме договореност за рекламни материали, както и юридическа помощ. Част от взаимопомощта е подаване на товари между членове на Сдружението. Мно-го колеги, които имат договори и не винаги могат да ги изпълнят предпочитат да ги подадат на колеги и да не ги пускат в спедитора. Целта ни е да създа-дем собствена борса за товари. Изискванията са да споделя идеите и целите ни, да помага, когато има възможност и да се включва в обсъждания. Всеки желаещ да стане член на Сдружението, може да го направи, като попълни декларациите и ги изпрати на мейла. Всеки нов член заплаща встъпителна вноска /еднократно/ в размер на 200лв. и членски внос в размер на 200лв. за годината.